malarnie urządzenia do malowania proszkowego lakiernie

PROMAL
98-400 Wieruszów
tel./fax (0-62) 78 41 647
tel. (0-62) 78 31 886
 
 
PROMAL Wieruszów - Oferta
OFERTA
PROMAL prowadzi równolegle zarówno działalność projektową jak i produkcyjną i handlową. Zasadniczą działalnością jest produkcja urządzeń technologicznych jak i urządzeń wyposażenia pomocniczego niezbędnego do prowadzenia procesu malowania.

Wśród produkowanych przez nas urządzeń znajdują się między innymi:

 • kabiny do napylania farb proszkowych
 • urządzenia aplikacyjne do napylania farb proszkowych (TRYBO)
 • piece do polimeryzacji farb proszkowych (elektryczne, gazowe, olejowe)
 • kabiny i stanowiska do nanoszenia farb ciekłych (wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych)
 • suszarki do suszenia powłok malarskich (elektryczne, gazowe, olejowe)
 • suszarki ogólnego przeznaczenia (odparowanie wody, wygrzewanie detali itp.)
 • kabino suszarki do malowania i suszenia samochodów
 • kabino suszarki do lakierowania elementów wielkogabarytowych
 • układy transportu technologicznego (ręczne zmechanizowane)
 • urządzenia wentylacji nawiewnej i wywiewnej (kanały, urządzenia grzewcze, odciągi)
 • urządzenia do zastosowań specjalnych (piece do topienia materiałów nieżelaznych, suszarki laboratoryjne, urządzenia do użytkowania w strefach zagrożenia wybuchem itp.)
 • urządzenia do przygotowania powierzchni
Równie ważną działalnością jest projektowanie całych obiektów z uwzględnieniem optymalnego zagospodarowania posiadanych przez inwestora pomieszczeń. Szczególną wagę przywiązujemy do tego aby projektowane przez nas malarnie spełniały wszystkie wymogi określone w obowiązujących przepisach, również zachodnich. Wszystkie projekty są uzgadniane z właściwymi rzeczoznawcami w zakresie BHP, p.poż i jeżeli jest to wymagane to również i SANEPID. Opracowywane są również projekty i koncepcje niezbędne w przypadku otwierania nowej działalności. Ustalenie prawidłowego ciągu technologicznego jeszcze na etapie projektu budowlanego daje szerokie możliwości przy zagospodarowaniu przestrzeni użytkowej oraz pozwala na znaczne oszczędności inwestycyjne.

Dużą część wyposażenia niezbędnego do działania malarni/lakierni wykonujemy we własnym zakresie. Wyposażenie specjalizowane dostarczają nam w zależności od potrzeb współpracujący z nami poddostawcy którymi zostały wyselekcjonowane podczas realizacji różnych inwestycji firmy krajowe i zagraniczne.

malarnie lakiernie proszkowe

kabino-suszarki

kabiny malarskie

przygotowanie powierzchni

transport technologiczny

urządzenia do malowania proszkowego

lakiernictwo

lakiernie

malowanie

lakierowanie

urządzenia

wieruszów


malarnie lakiernie proszkoweCopyright © 2000-2008 promal.pl kabino suszarki kabiny malarskie